Asianajotoimisto Juusela Oy

Tervetuloa

Asianajotoimisto Juusela Oy palvelee sekä yksityisiä että yrityksiä riippumattomasti ja luottamuksellisesti hyvää asianajajatapaa noudattaen.

Palvelut

Rikosoikeus

Rikosasian vastaajan avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä sekä vahingonkorvauksen hakeminen aiheettoman vapauden menetyksen johdosta. Rikosasian asianomistajan avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä sekä vahingon­korvausten perintä.

Hallinto-oikeus

Viranomaisen päätöksestä tehtävät valitukset ja avustaminen hallintoasian oikeudenkäynnissä.

Sopimusoikeus

Sopimusten laadinta ja avustaminen riita-tilanteissa. Riidan ratkaisut ja avustaminen mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Yhtiöoikeus

Osakassopimukset ja avustaminen yhtiöjärjestelyissä. Yrityksen arvonmääritys ja avustaminen PK-yritysten omistajan­vaihdos­tilanteissa.

Vahingon­korvausoikeus

Vahingonkorvausten perintä ja avustaminen mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Työoikeus

Työsopimuksen päättämiseen liittyvä menettely ja työ­oikeudellisten riitojen ratkaisu. Työsopimuksen perusteet­tomasta päättämisestä vaadittavat vahingon­korvaukset.

Yhteystiedot

jjuusela

Jukka Juusela
Asianajaja, varatuomari

Olen vuonna 2007 valmistunut Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja varatuomarin arvonimi minulle on myönnetty vuonna 2009. Vuodesta 2009 lukien olen hoitanut laaja-alaisesti asianajollisia toimeksiantoja päätoimialueena oikeudenkäynnit rikos-, riita- ja hallintoasioissa. Suomen asianajajaliiton jäsen olen ollut vuodesta 2016.